ผู้สอนสามารถใช้แอพต่าง ๆ เช่น

•ใช้ Gmail ในการติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน การเขียนอีเมลแจ้งถึงผู้เรียน
•อนุญาตให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกันผ่านทาง Google docs
•กำหนดตารางสอน ปฏิทินนัดหมายด้วย Google Calendar
•สามารถประชุมงาน และสอนผู้เรียนผ่านทาง Google Hangout
•จัดทำเว็บไซด์รายวิชาหรือการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าผ่าน Google site
 
         การใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับโรงเรียนประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยูต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ Google Apps สำหรับการศึกษา ได้มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้านนวัตกรรมการศึกษา  และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ทำให้อาจารย์ติดตามนักศึกษาใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย
{/youtube}