วันนี้ (12 มี.ค.63) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

โดยในช่วง 2-3 เดือนนี้ หากสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.อาจต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะต้องเปิดในเดือนพฤษภาคมออกไปก่อน หรือ อาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน

ส่วนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะรวมกลุ่มจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ในส่วนของการรับนักเรียน เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นต่างๆ นั้น ได้กำชับให้มีการจัด การตามมาตรการการป้องกัน อีกทั้งการรับนักเรียน จะมีนักเรียนเพียงบางชั้นเรียนเท่านั้นไม่ได้มาครบทุกคน และในส่วนของผู้ปกครองเองก็ดูแลบุตรหลานของตัวเองอย่างเต็มที่ จึงเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการการรับนักเรียนต่อไปได้ เพราะหากเลื่อนอาจจะส่งผลกระทบหลายด้าน

นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้ตั้งศูนย์โควิด-19 ขึ้น โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน โดยศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคนี้อย่างใกล้ชิด เพราะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดภาพรวมของประเทศจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com