ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีการจัดเสวนาปัญหาหนี้ครูและพาดพิงถึงโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกครู (ชพค.) ในส่วนของบริษัททิพยประกันภัยที่เข้ารับทำกรมธรรม์ประกันภัยโครงการดังกล่าวถึงความไม่โปร่งใสนั้น บริษัทขอชี้แจงว่าโครงการนี้ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และธนาคารออมสิน เมื่อปี 2552 ให้เสนอประกันสินเชื่อให้แก่ข้าราชการครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ครูได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบที่ถูกต้อง และคิดอัตรา ดอกเบี้ยเหมาะสมในการนำไปชำระคืนหนี้นอกระบบ และเป็นเงื่อนไขที่ดี ได้ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย

ดร.สมพรกล่าวว่า การทำประกันสินเชื่อให้ผู้กู้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่อนคลายข้อกำหนดให้สมาชิกเยอะมาก เงื่อนไขรับประกันให้แก่ข้าราชการครูที่แจ้งความประสงค์โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้ร่วมโครงการครั้งแรกอายุต้องไม่เกิน 65 ปี เบี้ยประกันอัตราเดียวทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ที่ 620 บาท/ปี/ต่อทุนประกัน 100,000 บาท ซึ่งคำนวณจากจำนวนเงินกู้ โดยให้ส่วนลดและต่ำกว่าราคาตลาด 15% แถมให้ความคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุและสุขภาพ การจัดเก็บเบี้ยประกันล่วงหน้า 9 ปี บริษัทได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้ว ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดการทำประกันระยะยาวตั้งแต่แรก หากผู้เอาประกันภัยทำแบบรายปี เบี้ยจะปรับเพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้นและไม่ได้รับส่วนลดระยะยาว การต่ออายุประกันภัยครั้งนี้เป็นการต่อสัญญา 1 ปี เบี้ยที่เสนอเป็นอัตราเดิมแต่ไม่มีส่วนลดเบี้ยระยะยาว การปรับเบี้ยที่เพิ่มผู้เอาประกันอายุเกิน 65 ปี ปรับเพิ่ม จากความเสี่ยงด้านอายุและอัตรามรณะที่เพิ่มขึ้นจากการรับประกันภัยเมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา ยืนยันบริษัทดำเนินการอย่างถูกต้องและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ข้าราชการครูสูงสุด.