เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา (เพิ่มเติม) ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 38 ปี