ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา เนื่องในวันสถาปณาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 38 ปี