กำหนดการปิด (เทอม 1)-เปิด(เทอม2) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา