ประกาศผลการสอบคัดเลือก และ จัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 

 

ประกาศผลการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมจัดห้องเรียน

https://drive.google.com/file/d/121VQD5U3nyXK3XSb9zNq8MQpcFmOygxO/view?usp=sharing
****************************************************

ประกาศผลการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโค้วต้า

https://drive.google.com/file/d/1VBkIwzpDQ4XjzQKofXqy8Q6G1Vdd8aMN/view?usp=sharing 
****************************************************

ประกาศผลการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1eDlZxFl1zHMaUdTbGMT5GaDOP4FWVcOU/view?usp=sharing 
****************************************************

การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/file/d/11lA1LDulZEbFauJiT3wI2XPt_GA0Wwon/view?usp=sharing 

****************************************************

อัพเดต 9/6/2563 20.43