เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ‼️‼️ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

ลิงค์ระบบรับสมัครของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สำหรับสมัคร http://admission.tnw.ac.th/

ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1

 https://drive.google.com/file/d/1B72X_x-MTTteGkLNN7bHnE8zOvZnFwWa/view?usp=sharing 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4

https://drive.google.com/file/d/1mKi6mKNHuEFoKWCwWlIEdX3m71Rd68UB/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 


ระบบจะเปิดรับสมัคร..... ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563  ลิงค์ของโรงเรียนธาตุนารายร์วิทยา สำหรับสมัคร http://admission.tnw.ac.th/