องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

ประเภทการประกวด

  1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ 
    • รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)  
    • รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา) 
  2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา) 

กำหนดระยเวลา

  • หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 20 เมษายน 2563
  • ประกาศผลการตัดสิน ที่ 1 สิงหาคม 2563 ทาง www.nsm.or.th

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1471-1472, 1476

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรภร ฉิมมี

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
26 ธ.ค. 2019 09:00 to 30 เม.ย. 2020 16:30