กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2020

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://gammaco.com/wro/

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ผู้ประกาศ