กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา 2563

 นายประสิทธิ์  คำตัน นายอรนพ  รมฤทธา นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายชัยณรงค์ โคตรชุม นางปิยะฉัตร  แสงงาม นางอรวรรณ  นาเหล็ก
           
         
นายธนกฤต อนันต์วัฒนาศิริ          
           

 


ข่าวสารวงการ ไอที

มีนาคม 24,2563

ในตอนนี้คงไม่มี...

มีนาคม 13,2563

ทุกวันนี้ Wireless อยู่รอบตัวเรา...

มีนาคม 12,2563

หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19...