นางวรลักษณ์  ตรงวัฒนาวุฒิ นายสุเมธ  อัคพิน นายสายัน สงวนพิมพ์ นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายจักรกฤษณ์  จันทราสา
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

ข่าวสารวงการ ไอที

มีนาคม 24,2563

ในตอนนี้คงไม่มี...

มีนาคม 13,2563

ทุกวันนี้ Wireless อยู่รอบตัวเรา...

มีนาคม 12,2563

หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19...