ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษาแพทย์ จากรั้วเหลืองเทา

วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จัก 2 ว่าที่นักศึกษาแพทย์ จากรั้วเหลืองเทา นายโชคชัย  รัตนประภาธรรม (พี) และ นายชาญชัย  รัตนประภาธรรม (พีช) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน English Program

มาดูเส้นทางสู่ ว่าที่นักศึกษาแพทย์ ของทั้ง 2 เริ่มจาก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

ประกาศตัวเต็มตามลิงค์นี้ครับ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1424_1.pdf

เลือก รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน Portfolio ปีการศึกษา 2564 มี 2 โครงการ เลือก

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) ปีนี้ รับ 76 คน

ต้องผ่านด่านอะไรบ้าง

ตอนนีประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแล้วนะ


 

 

 แอดมินเอาใจช่วยนะครับ สู้ๆ