ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
265
315
580
14
ม.2
274
297
571
14
ม.3
223
317
540
14
รวมมัธยมต้น
762
929
1,691
42
ม.4
146
349
495
13
ม.5
135
350
485
13
ม.6
148
303
451
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
429
1,002
1,431
38
รวมทั้งหมด
1,191
1,931
3,122
80
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563