ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
286
299
585
14
ม.2
236
322
558
14
ม.3
227
308
535
12
รวมมัธยมต้น
749
929
1,678
40
ม.4
139
354
493
13
ม.5
152
307
459
12
ม.6
112
266
378
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
403
927
1,330
36
รวมทั้งหมด
1,152
1,856
3,008
76
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562