สกู๊ป “แนวทางการรับมือ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ” ตอนที่ 3 พบกับคำถามคำตอบที่ทุกสถานศึกษาอยากรู้ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อำนาจ วิชยานุวัติ”

หาคำตอบที่นี่!! ในสถานการณ์โควิด-19

1.ครูคนไหนต้องไปโรงเรียนบ้าง?

2.นักเรียนที่ติด มส./มผ./ขส. จะแก้อย่างไร?

3 สพฐ.จะแก้ปัญหาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 อย่างไร

4 การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ของ สพฐ.

ที่มา ศธ.360 องศา เผยแพร่ 24 มี.ค.2563