นายธนวิชญ์ แต้ศิริเวชช์ นักเรียน ม.3 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
ได้รับการคัดเลือกเป็น1 ใน 77 คน เยาวชนคนเก่งในรุ่นที่ 9/2562 รับเข็มฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โครงการเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีพิธี รับเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ.เยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ณ ศาลาดุสิดาลัย วังสวนจิตลดา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.
โดยมีเยาวชนคนเก่งในรุ่นที่ 9/2562 จำนวน 77 คน รับเข็มฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และในวันนี้ เยาวชนคนเก่งฯ ทุกคน ได้รับเกียรติบัตร จาก นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการฯ และรับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จาก คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานฝ่ายหาทุนฯ