วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ทั้ง 4 กลุ่มงาน

เข้าพบนายโกมุท  ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครสกลนคร (นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา) เพื่อขอคำแนะนำในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่