วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนธาตุนารายณืวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เรียนแบบ On-site สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมนี้นายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากลุ่มงานบริหารบุคคลได้แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  ในโอกาสนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้พบปะนักเรียนและแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานให้นักเรียนทราบ

และนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติการมาโรงเรียนและการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (Teaching Supervision Survey on COVID-19 Situation) ภาคเรียนที่ 2/2564