วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่พันตรีสมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนายวีระพงศ์ มนต์อินทร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูขวัญศิษย์ พ.ศ. 2564 และรับรางวัลบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้
          1. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์       ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ     รับรางวัล ครูขวัญศิษย์
          2. ว่าที่พันตรีสมชาย ศรีรักษา    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน
          3. นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ     รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน
         โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
          ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย