วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นายประสาร ภูดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมระชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ได้แนะนำ ดร.เอกชัย บุตรแสนคม เนื่องในโอกาสย้ายมาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร