วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ (หลวงปู่ภูพาน)วัดโนนสวรรค์ (ภูดินแดง) บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร เนื่องในโอกาสเข้าย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา