วันที่ 8 ต.ค.2564 ผอ.ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม เดินทางมาให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีน

 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยวันนี้มีนักเรียนในสังกัด สพม.สน. รับการฉีดวัคซีน 3 โรงเรียน จำนวน 2,900 คน