การการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

 แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากำหนดให้มีการการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
โดยระบบจะทำการเปิดให้ทำการชำระตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ค.2564 - 30 พ.ค.2564
ขอความร่วมมือให้ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นธนาคาร เท่านั้น
ผ่านเว็บไซต์ http://schoolbilling.dev31.in.th/.../PrintReportPayInForS...
โดยกรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน 13 หลัก แล้วคลิกค้นหา
ทางโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ของดชำระเงินสด ทุกกรณี
ท่านใดมีข้อสงสัยในการชำระเงินสามารถติดต่อ
1.สอบถามครูที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละระดับชั้นผ่าน ไลน์กรุ๊ปห้องเรียน
2.ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คุณครูเสาวลักษณ์ 0831510860