ตารางการแข่งขันกีฬาสี ธาตุนารายณ์เกมส์ 2563

ดูรายละเอียดทังหมดได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1kBpBttDk9BXn3wgQlm9dnPEzJjRohxae/view?usp=sharing