ลงนามสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์มิลค์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากร ดื่มนมมากขึ้น  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์มิลค์  ดำเนินการจัดตั้งร้านนมในโรงเรียน