โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  นำโดยท่านผู้อำนวยการพนมพันธ์  ไชยเพชร และคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-15.30 น.


ข่าวสารวงการ ไอที

มีนาคม 24,2563

ในตอนนี้คงไม่มี...

มีนาคม 13,2563

ทุกวันนี้ Wireless อยู่รอบตัวเรา...

มีนาคม 12,2563

หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19...