Super User

Super User

รายชื่อสมาชิกสีและโปรมแกมการแข่งขัน กีฬาภายในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูตราจ้าง สอนภาษาเวียดนาม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาเวียดนาม

โปรมแกมการแข่งขันกีฬาสีทุกชนิดกีฬา 

สรุปอันดับและเหรียญรางวัล สพม.23 เขต 23 สกลนคร กลุ่ม สพม.สกลนคร 1

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชนะเลิศ 31 กิจกรรม เป็นตัวแทน สพม.23 สกลนคร โซน 1
เข้าร่วมงานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (13 มิ.ย.61)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

หน้าที่ 1 จาก 6