รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- รางวัลระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00 Written by

กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี ( 7 มกราคม  2562 ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท


เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  68 จังหวัดบุรีรัมย์ 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 00:00 Written by

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2562

กฏกติกาและตารางการแข่งขัน ROV Battle@TNW 2019


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

“กิจกรรม ROV Battle@TNW”

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00 Written by

กิจกรรม ROV Battle@TNW”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูและบุคคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

2.แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ผู้แข่งขัน 5 สำรอง 1 

3.ในส่วนของทีมนักเรียนสมาชิกในทีมต้องอยู่ระดับชั้นเดียวกัน

รายชื่อสมาชิกสีและโปรมแกมการแข่งขัน กีฬาภายในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หน้าที่ 1 จาก 5