Chompoonut Sombatsri

Chompoonut Sombatsri

วันที่ 11 มิถุนายน 2562  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) จัดให้มีกิจกรรมรับน้อง บรรยกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรไมตรี

ทีมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ระดับ มัธยมศึกษาประเภทชายล้วนและหญิงล้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
เป็นตัวแทนภาคคณะสงฆ์ 8 เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ระดับประเทศที่วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กทม. 
ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม  2562