โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นตัวแทนภาคคณะสงฆ์ 8 เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ระดับประเทศ

Written by 

ทีมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ระดับ มัธยมศึกษาประเภทชายล้วนและหญิงล้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
เป็นตัวแทนภาคคณะสงฆ์ 8 เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ระดับประเทศที่วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กทม. 
ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม  2562

ผลการประกวด
1. ทีมชายล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ทีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Last modified on วันพุธ, 05 มิถุนายน 2562 17:05
Read 176 times
Rate this item
(0 votes)