รับสมัครนักเรียนห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2561

Written by 

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ตามประกาศการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จึงประกาศ และก าหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้

Last modified on วันพุธ, 10 มกราคม 2561 15:04
Read 342 times
Rate this item
(1 Vote)

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

0002993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
143
165
143
677
2993
0
2993

Your IP: 54.234.190.237
2018-01-21 23:29

ติดต่อเรา

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
Thatnaraiwittaya School
เลขที่ 606 ถนนหมายเลข 22 บ้านชุมชนดงพัฒนา
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-970128
โทรสาร :
เว็บไซต์ : www.tnw.ac.th
อีเมล์ : info@tnw.ac.th
FB Fanpage : FanPageTNW