ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ (31)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-EP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

ประกาศผลสอบ ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา  2562

ตารางสอบคัดเลือกและห้องสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา  2562

การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.2 ม.3 ม.5 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

การรับนักเรียนชั้น ม. 1 และชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 00:00 Written by

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2562

หน้าที่ 1 จาก 3