กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Written by 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กำหนดให้ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2561
จึงขอแจ้งตารางสอบของระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

Last modified on วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 10:04
Read 344 times
Rate this item
(2 votes)