กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Written by 

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กำหนดให้ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
จึงขอแจ้งตารางสอบของระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

Last modified on วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 14:12
Read 557 times
Rate this item
(0 votes)