ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง (15)

รับสมัครแม่บ้าน 2 อัตรา ปีการศึกษา 2562

รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) 5 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาเวียดนาม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (13 มิ.ย.61)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รับสมัครครูประจำห้องเรียนพิเศษอีพี 3 ตำแหน่ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลอสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน้าที่ 1 จาก 2