กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563

นายวรพจน์  ศรีประทุมวงศ์ นางอรุณี  วงศ์เตชะ นางสุกัลยา  อุดมเดช นางประภาลักษณ์  ขันละ นางสาววารุณี  วาทะวัฒนะ นางศิริรัตน์  ด่างเกษี
           
นางนิตยา  ยี่สารพัฒน์ นางพิสมัย  แว่นพิมาย นางจิรประภา  ฮมแสน นายชูศักดิ์  ประพัศรางค์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  วรรณคีรี นางสาวลัดดาวรรณ  ก้อนวิมล
           
นางสาวทัดดาว  ประทุมวัลย์ นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งนาคม นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก นางอมรรัตน์ มนัสนิลจินดา นางสาวสุจิรา  ถาปันแก้ว นายศรชัย  ปราบงูเหลือม
           

ผู้อำนวยการโรงเรียน

FanFage TNW

ScTNW

EPTNW

ภาพกิจกรรมปี 2562

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

00374220
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4156
13375
58394
209186
25847
348373
374220

Your IP: 18.232.188.251
2020-04-03 07:29