Super User

Super User

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15,18-19 กรกฎาคม 2562

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

มีที่เรียนครบ 100% แล้วกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร (SC10)
คณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด : คณะทางด้านวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่นักเรียนรุ่นนี้ติดมากที่สุด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ KKU (จำนวน10คน)

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ แจ้งให้ทราบอีกที่ภายหลัง

ท่านผู้อำนวยการนายพนมพันธ์  ไชยเพชร พร้อมด้วย คุณครูสุทธิดล พวงชน ,คุณครูประภาลักษณ์ ขันละ และนางสาวพีรดา ราษี ให้สัมภาษณ์ และรายงานสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ของสกลนครทันข่าว โดย คุณครูสุรพล  นนทะศรี สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีพิชิตการสอบ O-NET ให้ได้ 100 คะแนนเต็ม


เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  68 จังหวัดบุรีรัมย์ 

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV
ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เรียงตามคะแนนสอบ)
ประกาศผลสอบ ม.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เรียงตามคะแนนสอบ)
หน้าที่ 1 จาก 7