ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (29)

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชนะเลิศ 31 กิจกรรม เป็นตัวแทน สพม.23 สกลนคร โซน 1
เข้าร่วมงานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 13-15 มกราคม 2561 นักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย จำนวน 29 ทีม จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ #SC09 ในการคว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นายธนวัต บุญวัฒน์ ชั้น ม.3/EP
ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สูงที่สุดในจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมวันตรุษจีน-ตรุษเวียดนาม 2018

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 00:00 Written by

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน-ตรุษเวียดนาม 2018 
ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธาามจีนของนักเรียน และมีกิจกรรมมากมาย 

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2018

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 00:00 Written by

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2018 
ในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักเรียน และมีกิจกรรมต่างๆมากมาย 

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้จัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านการศึกษา Open House 
ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ การแสดงและผลงานของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก
ท่าน ผอ.ประทวน สมบรูณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธาน 

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program หรือที่ทุกคนเรียก ห้อง EP ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2553 ต่อมาในปีพ.ศ. 2555
นักเรียนรุ่นแรกได้เลื่อนชั้นมาเป็นนักเรียนระดับ ม.3 ทางทีมของคณะครูผู้ทำการสอนเกิดคำถามที่ว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนห้อง EP
มีความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ?” จึงได้พยายามมองหาข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน ( Standardize Test ) 

ตามที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้เป็นตัวแทนในนาม สพม.23 เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
เมือวันที่ 19-21 ธ.ค.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าแข่งขันใรระดับชาติ 3 รายการดังต่อไปนี้