ปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สกลนคร - นครพนม ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 00:00 Written by 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ประกอบด้วย
-โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
-โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
-โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
-โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายนพุทธศักราช 2561 เวลา 8.00 16.00 อเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

 
#ปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สกลนคร - นครพนม
#โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
Last modified on วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 13:14
Read 1381 times
Rate this item
(1 Vote)