กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 00:00 Written by 

นายสงวน อมรวุฒิกรณ์ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายกาวิน เด่นโชคประกาย รองนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเตินจ่าว ประเทศเวียดนาม ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม โดยความร่วมมือของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

   

     

     

     

 

     

 

 
Last modified on วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 22:13
Read 302 times
Rate this item
(0 votes)