การใช้งาน Epp5Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ของนักเรียนและผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 00:00 Written by 

การใช้งาน Epp5Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ของนักเรียนและผู้ปกครอง

ทำไมต้องเข้าใช้ ?
1.ตอบแบบประเมิน SDQ รายบุคคล
2.เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เวลาเรียนของแต่ละรายวิชา
3.เพื่อติดตาม ตรวจสอบ คะแนนสะสม / คะแนนสอบ ของแต่ละวิชา
4.เพื่อตรวจสอบผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน

วิธีการเข้าใช้
1.เข้าเว็บไซต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา "www.tnw.ac.th"
2.เข้าเมนู ระบบบริการนักเรียน เลือกเมนู "Epp5Online นักเรียน"
3.กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในส่วน "ลงชื่อ...   สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครอง"

หมายเหตุ
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 09:51
Read 2875 times
Rate this item
(1 Vote)