การใช้งาน Epp5Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ของนักเรียนและผู้ปกครอง

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ แจ้งให้ทราบอีกที่ภายหลัง

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV

ท่านผู้อำนวยการนายพนมพันธ์  ไชยเพชร พร้อมด้วย คุณครูสุทธิดล พวงชน ,คุณครูประภาลักษณ์ ขันละ และนางสาวพีรดา ราษี ให้สัมภาษณ์ และรายงานสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ของสกลนครทันข่าว โดย คุณครูสุรพล  นนทะศรี สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีพิชิตการสอบ O-NET ให้ได้ 100 คะแนนเต็ม

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- รางวัลระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00 Written by

กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี ( 7 มกราคม  2562 ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท


เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  68 จังหวัดบุรีรัมย์ 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

“กิจกรรม ROV Battle@TNW”

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00 Written by

กิจกรรม ROV Battle@TNW”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูและบุคคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

2.แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ผู้แข่งขัน 5 สำรอง 1 

3.ในส่วนของทีมนักเรียนสมาชิกในทีมต้องอยู่ระดับชั้นเดียวกัน

หน้าที่ 1 จาก 3